Fundament pod domek drewniany

Jeli poszukujesz wykonawcy fundamentu pod domek letniskowy - zapraszamy do kontaktu +(48) 695 539 183

Budowa domku drewnianego daje szeroki wachlarz możliwości, jeśli idzie o wybór sposobu fundamentowania. Konstrukcja drewniana jest znacznie lżejsza od murowanej, co pozwala na zastosowanie skromniejszych fundamentów. Nie mniej jednak należy pamiętać o dostosowaniu ich rodzaju oraz wymiarów do warunków gruntowych panujących na działce.

Sposobów realizacji fundamentu pod domek drewniany jest kilka. Najpopularniejszą metodą jest technologia tradycyjna oraz płyta fundamentowa. W zależności od warunków oraz wagi budynku można również zastosować wsporniki punktowe, które będą bardziej ekonomiczną formą posadowienia domku.

Dla budynków z pozwoleniem na budowę

Wykorzystując gotowy projekt budynku, otrzymujemy również powtarzalny schemat fundamentu, który często może okazać się nieodpowiedni do naszych warunków gruntowych. Z uwagi na to uprawniony projektant dokonując adaptacji projektu do naszej działki, odpowiednio zmienia schemat fundamentów. Może to nam przysporzyć lub oszczędzić części kosztów. Wszystko zależy od jakości gruntu jaki zastaniemy na działce. Przy gruntach dobrej nośności, niewysadzinowych minimalna głębokość fundamentu to 50cm. Przy mniej sprzyjających warunkach gruntowych (płytki poziom wód gruntowych, teren wysadzinowy) należy przegłębić wykop do głębokości przemarzania. Ta z kolei będzie różna w zależności od terenu kraju i kształtować się będzie na poziomie od 0,8 do 1,4m. Dla mniej nośnych terenów odpowiedniejsza może okazać się płyta fundamentowa, która przenosi obciążenie budynku na znacznie większej powierzchni.

Dla budynków na zgłoszenie

Jeśli interpretacja odpowiedniego urzędu nie stanowi inaczej, mamy tutaj całkiem szerokie pole manewru. Małe gotowe domki na działkę ROD czy narzędziownie zadowolą się podłożem z bloczków betonowych. W tym celu zbiera się warstwę humusu i układa kolejno bloczki do zaplanowanej wysokości. Miejsce po zdjętej warstwie humusu można wypełnić mieszanką suchego betonu lub kruszywa oraz odpowiednio zagęścić. Dla domków o bardziej znaczącej wadze dobrym rozwiązaniem będzie wylanie punktowych podpór osadzonych na stopie. Łączna powierzchnia podpory w gruncie będzie miała bezpośredni wpływ na stabilność domku.

Bez względu na formę prawną stawianego domku, kwestie fundamentów warto powierzyć fachowcom. Jest to etap budowy, którego nie da się w przyszłości poprawić.